• Politica de Confidențialitate​

Informațiile furnizate către Fata cu Lut in Par SRL sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor), conform legilor în vigoare. Fata cu Lut in Par SRL nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți, nu încurajează spam-ul, și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora. Orice utilizator are posibilitatea să șteargă din bază de date adresa de e-mail furnizată. Fata cu Lut in Par SRL își rezervă dreptul de a-si selecta clienții.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, site-ul www.fataculutinpar.shop, administrat de Fata cu Lut in Par SRL, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 

Ai nevoie de ajutor?

T : +40 743 367 357

©2023 Fata cu Lut in Par

Add to cart